PoraDys

Maturita

Komplexní a individuální příprava

Maturita na pohodu

Profilová i společná část maturit, sloh i test...

Individuální příprava k maturitní zkoušce ze všech předmětů

 

Máte pocit, že nic neumíte?

Přípravu jste nechali na poslední chvíli?

Potřebujete připravit na opravný termín?


 

Lektor je tu pro Vás a je jen Váš, proto není problém výuku přesunout, když Vám do toho takříkajíc "vleze něco neodkladného".

Lektor je schopen na rozdíl od skupinové výuky zvolit optimální tempo s ohledem na individuální potřeby studenta.

Osobním přístupem odstraňujeme slabá místa ve znalostech studenta efektivně jedno po druhém.

Lektor je detailně seznámen se znalostmi klienta, a je tedy schopen zefektivnit obsah výuky tak, aby s ním probíral skutečně to, co probrat potřebuje.

Lektor se věnuje pouze jednomu studentovi, a tedy na rozdíl od skupinové výuky lektor přesně ví, co student potřebuje naučit, zlepšit nebo vysvětlit.

Klient si sám zvolí intenzitu a čas přípravy.

6 výhod individuální přípravy


Image_žárovka


 

S přípravou neotálejte!

Čím dříve začnete, tím lépe. Pokud se student na zkoušky průběžně chystá, existuje daleko větší šance na úspěch. Velkou roli hrají samozřejmě i dosavadní studijní výsledky, ale máme-li dostatek času, dokážeme na zkoušku připravit kohokoli.

Naším společným cílem je, aby čas, který studenti věnují individuální výuce, pro ně byl příjemný, užitečně strávený a maximálně efektivní.

 

Image_lektor se studentkou nad knihou

Struktura státní maturity

Státní maturita byla zavedena s úmyslem standardizovat maturitní zkoušky napříč vzdělávacím systémem s cílem porovnávat kvalitu jednotlivých škol a pomoci vysokým školám s výběrem studentů. Zároveň státní maturita garantuje souměřitelný zisk znalostí. Dnes se tedy maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

 

Společná

Image_zástup ikona

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

(matematika povinná od roku 2021)

Obě zkoušky mají pouze jednu úroveň obtížnosti; s výjimkou matematiky, kdy si student nepovinně může zvolit další zkoušku – tzv. Matematiku+, kteroužto některé technické VŠ bonifikují při přijímacím řízení.

Profilová

Image_jednotlivec ikona

Profilová část je zcela v gesci školy, a to jak její obsah, tak forma. Nabídka profilových zkoušek vychází z vyučovaných předmětů na daném studijním oboru.

Standardně se skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek, s možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat písemně, praktickým testem nebo ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí.

Image_varovný trojúhelník

Připravujeme i na opravné termíny maturity. Nezapomeňte, že na opravu maturity máte pouze dva pokusy – v září a pak znovu v květnu. Pokud se Vám zkouška nepovede, musíte maturitní ročník absolvovat znovu. 

Zkoušky z českého a cizího jazyka a jak Vám s nimi pomůžeme?

Zkoušky z českého a z cizího jazyka jsou zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky, na které dokážeme připravit buď odděleně (např. potřebujete-li pomoci pouze s didaktickým testem), nebo souhrnně.

Písemná práce

Image_tužka

centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná na škole

"Využijte k přípravě náš on-line kurz psaného projevu kombinovaný s osobními konzultacemi. Při vyšší efektivitě a pohodlí skrze něj šetříme Váš čas i peníze."

Didaktický test

Image_T

centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný (u cizího jazyka přibude poslechová část)

"S našimi lektory využijeme testy a učebnice jako učební pomůcky a Vaše chyby napravíme výkladem a procvičováním tak, abyste je již dále nedělali."

Ústní zkouška

Image_chat

zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky

"Pomůžeme Vám se sestavením kánonu pro český jazyk, poradíme s výběrem vhodné strategie, procvičíme ústní zkoušku a jednotlivé tituly s Vámi probereme."

 

PoraDys

Největší a nejkomplexnější poskytovatel INDIVIDUÁLNÍHO doučování v Kladně a okolí

U nás v centru PoraDys věříme, že vzdělání je nejen základním pilířem pracovního úspěchu, ale vede i k celkové spokojenosti života každého člověka i společnosti.

Kvalita lektorů je pro nás zásadní, proto jsme sestavili tým zkušených lektorů napříč obory a napříč zaměřením, abychom uspokojivě pokryli poptávku a zároveň zjednodušili dosud fungující systém individuálního doučování. Jsme si plně vědomi, že každý klient je specifický, proto nenabízíme univerzální návody a recepty, ale doučování sestavené na míru.

+420 777 603 450
poradys@poradys.cz
Staň se lektorem

top
© 2020 PoraDys | Webmasters