PoraDys

Lektorský tým

Výuka je zajišťována kvalifikovanými studenty VŠ a pedagogickými pracovníky
Profile Photo

Tomáš Beran

Lektor
Vzdělání UK-Pedagogická fakulta, obor anglický a český jazyk, dějepis,
Předměty ZŠ: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, SŠ anglický jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu na přijímací zkoušky na víceleté gymnázia nebo SŠ.
Profile Photo

Martin Dinh

Lektor
Vzdělání Fakulta chemicko - inženýrská VŠCHT Praha - Chemie
Předměty ZŠ: matematika, fyzika, chemie, SŠ matematika, chemie, fyzika
ZkušenostiSpecializuje se na předměty SŠ a přípravu k maturitě. Připravuje klienty na přijímací zkoušky na VŠ.
Profile Photo

Michaela Divišová

Lektorka
Vzdělání ČVUT - FBMI ochrana obyvatelstva. ČZU projektové řízení
Předměty ZŠ a SŠ: matematika
Zkušenostispecializace na přípravu k maturitním zkouškám z matematiky
Profile Photo

Sandra Fáberová

Lektorka
Vzdělání České vysoké učení technické v Praze, obor biomedicínské inženýrství
Předměty ZŠ: chemie, SŠ chemie
ZkušenostiSpecializuje se na výuku chemie
Profile Photo

Ing. Filip Hromadník

Lektor senior
Vzdělání Fakulta strojní ČVUT obor aplikovaná mechanika. Zahraniční studium - Technical University of Eindhoven
Předměty ZŠ, SŠ, maturita: matematika, fyzika
Zkušenostispecializace na přípravku k maturitním zkouškám z matematiky a fyziky a vysokoškolské učivo těchto předmětů
Profile Photo

Jakub Fleislébr

Vzdělání ČVUT Fakulta informačních technologií, obor Informatika
Předměty ZŠ matematika, fyzika, chemie
ZkušenostiSpecializuje se na přípravau na příjímací zkoušky z matematiky na SŠ a maturity
Profile Photo

Bc. Jan Havel

Lektor
Vzdělání Univerzita Karlova, obor filozofie
Předměty ZŠ - český a anglický jazyk, SŠ anglický jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu na přijímací zkoušky na víceleté gymnázia nebo SŠ.
Profile Photo

Bc. et Bc. Karolína Vedlichová

Lektor senior
Vzdělání ČZU obor zahradní a krajinářská architektura, druhý obor zahradnictví
Předměty ZŠ, SŠ, maturita: anglický jazyk a matematika
Zkušenostifinský jazyk A2, anglický jazyk C1, francouzský jazyk B1, letní kurz angličtiny Londýn (2012), studium v zahraničí University of Helsinki (2015-2016), lektorka umění, tance a choreografie
Profile Photo

Alena Knotová

Lektor
středoškolská profesorka
Vzdělání Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - studium humanitních věd
Předměty ZŠ: český a anglický jazyk, český jazyk pro cizince
ZkušenostiJiž 5 let se věnuje výuce klientů v oblasti českého a anglického jazyka a výuky českého jazyka u cizinců
Profile Photo

Jakub Kopecký

Vzdělání
Předměty ZŠ: matematika, fyzika, chemie
ZkušenostiSpecializuje se na látku základní školy a přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
Profile Photo

Daniil Kostjuk

Lektor
Vzdělání ČVUT - FBMI Biomedicinský technik
Předměty ZŠ a SŠ: matematika, fyzika
ZkušenostiSpecializuje se na výuku matematiky
Profile Photo

Tereza Marelová

Lektorka
Vzdělání Univerzita Karlova, obor český jazyk a biologie se zaměřením na vzdělávání
Předměty ZŠ: český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie SŠ: chemie,fyzika
ZkušenostiUčitelka na ZŠ. Specializace na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ z českého jazyka
Profile Photo

Ing. Markéta Kunkelová

Lektor senior
Vzdělání Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská, obor provoz a řízení myslivosti
Předměty ZŠ: český a anglický jazyk, SŠ český a anglický jazyk
Zkušenostispecializace na přípravu k maturitním zkouškám z českého a anglického jazyka
Profile Photo

Matěj Maroušek

Lektor
Vzdělání Univerzika Karlova - Fakulta Matematicko-fyzikální, obor Fyzika
Předměty ZŠ: matematika a fyzika, SŠ fyzika
ZkušenostiSpecializace na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ z matematiky a fyziku pro ZŠ a SŠ
Profile Photo

Bc.Oldřich Matzek Dis.

Lektor senior
Vzdělání Česká zemědělská univerzita v Praze - silniční a městská automobilová doprava. Vyšší odborná škola - obor strojírenství
Předměty ZŠ: matematika, chemie, fyzika, SŠ: fyzika, matematika
ZkušenostiSpecializuje se na přípravau na příjímací zkoušky z matematiky na SŠ a maturity
Profile Photo

Ing. Miloš Raisler

Lektor a office manager
Vzdělání ČVUT - Fakulta strojní - obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby
Předměty doučová ZŠ - německý a ruský jazyk, dospělé klienty vzdělává v základní i pokročilejší úrovni Excelu
ZkušenostiSpecializuje se na výuku základních znalostí jazyků a vede pedagogicky propracovaný kurz Excelu
Profile Photo

Zdeněk Neumann

Lektor
Vzdělání Metropolitní univerzita v Praze - obor mediální studia - studium v anglickém jazyce
Předměty ZŠ: anglický jazyk, SŠ: anglický jazyk
ZkušenostiSpecializace na ZŠ a SŠ anglický jazyk. Učitel anglického jazyka na ZŠ
Profile Photo

Bc. Ondřej Husák

Lektor
Vzdělání Univerzita Karlova - obor Biochemie
Předměty ZŠ: chemie, matematika, fyzika, anglický jazyk SŠ: chemie, fyzika, matematika
ZkušenostiSpecializuje se na doučování chemie, fyziky, matematiky
Profile Photo

Taťána Pixová

Vzdělání Evangelickou teologickou fakultu UK, obor Pastorační a sociální práce
Předměty ZŠ: český a anglický jazyk, matematika
ZkušenostiPříprava studentů k přijímacím zkouškám na VŠ z biologie

Profile Photo

Adéla Popelková

Lektorka
Vzdělání UK filozofická fakulta - obor český jazyk a literatura, jihovýchodoevropská studia (chorvatský jazyk)
Předměty ZŠ: český jazyk, SŠ český jazyk
Zkušenostispecializace na přípravu k maturitním zkouškám z českého jazyka, příprava na příjímací zkoušky z českého jazyka na SŠ
Profile Photo

Veronika Pospíšilová

Lektor senior
Vzdělání FTVS – tělovýchova a sport se zaměřením na vzdělávání a geografii
Předměty ZŠ: anglický jazyk, biologie, zeměpis
ZkušenostiAnglické kurzy v zahraničí: Harrogate (2011), Ilfracombe (2013), Cambridge (2014), výměnný pobyt v USA (2016)
Profile Photo

Michaela Příložná

Lektorka
Vzdělání Česká zemědělská univerzita v Praze - ekonomický management
Předměty ZŠ: anglický jazyk, matematika SŠ: anglický jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na doučování anglického jazyka
Profile Photo

Miroslava Příložná

Lektorka
Vzdělání Česká zemědělská univerzita v Praze - ekonomický management
Předměty ZŠ anglický jazyk, matematika, SŠ: anglický jazyk
ZkušenostiSpecializace na anglický jazyk
Profile Photo

Vladimír Procházka

Lektor
Vzdělání Univerzita Karlova, fakulta tělesné výchovy, obor trenér
Předměty ZŠ: matematika, německý jazyk
ZkušenostiZaměřuje se na předměty ZŠ a přípravu na přijímací zkoušky z matematiky.
Profile Photo

Hana Selicharová

Vzdělání Vysoká škola chemicko-technologická, obor Biochemie a mikrobiologie
Předměty ZŠ a SŠ: matematika, fyzika, chemie
ZkušenostiSpecializuje se na výuku chemie, biologie pro maturanty a připravuje studenty na přijímačky na VŠ
Profile Photo

Bc.Evžen Šíma

Vedoucí lektor - sekce český jazyk
Vzdělání Univerzita Karlova – religionistika, Katolická teologická fakulta - obor historie. UK Praha
Předměty ZŠ: český, anglický jazyk, dějepis, zeměpis; SŠ: český, anglický jazyk, dějepis; maturita: český, anglický jazyk
Zkušenostispecializace na přípravu k maturitním zkouškám z českého a anglického jazyka
Profile Photo

Vendula Snížková

Lektor
Vzdělání všeobecného lékařství na 1.LF UK
Předměty ZŠ: německý jazyk, matematika, chemie, fyzika SŠ: matematika, fyzika, chemie, biologie
ZkušenostiZaměření na výuku a přípravu klientů k maturitním zkouškám
Profile Photo

Martin Svátek

Vzdělání ČVUT - Fakulta stavební, obor
Předměty ZŠ a SŠ: matematika, fyzika
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ a maturity
Profile Photo

Bc. Daniel Světoň

Lektor
Vzdělání Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Systémové inženýrství a informatika
Předměty ZŠ: anglický a český jazyk, SŠ anglický jazyk
Zkušenostispecializace na přípravu k maturitním zkouškám z anglického jazyka a přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
Profile Photo

Mgr. Tereza Mužíková

Vedoucí lektor - sekce anglický jazyk
Vzdělání MU Prague obor Anglophone Studies - obor v angličtině
Předměty SŠ, maturita, dospělí: anglický a francouzský jazyk
ZkušenostiSpecializace na ZŠ a SŠ anglický jazyk. Přípravu ke státní maturitní zkoušce a výuky dosplěých klientů.
Profile Photo

Dominik Tománek

Vzdělání Vysoká škola chemicko-technologická, obor Energie a paliva
Předměty ZŠ a SŠ: matematika, fyzika, chemie
ZkušenostiSpecializuje se na výuku chemie
Profile Photo

Bc. Veronika Kozáková

Lektorka
Vzdělání České vysoké učení technické v Praze, obor výrobní inženýrství
Předměty ZŠ a SŠ: matematika, fyzika
ZkušenostiSpecializace na učivo ZŠ: fyzika, matematika a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ
Profile Photo

Bc. Veronika Tůmová

Vedoucí lektor - sekce příprava na přijímací zk. z ČJ
Vzdělání Univerzita Karlova – hudební věda
Předměty ZŠ: český, anglický a německý jazyk; SŠ a maturita: český, anglický jazyk
ZkušenostiSpecializace na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ z českého jazyka, kterým se věnuje v PoraDysu již 4 rokem
Profile Photo

Vojtěch Vilím

Lektor
Vzdělání Univerzita Karlova - mediciální chemie
Předměty ZŠ: matematika, fyzika, chemie, SŠ: matematika, chemie, fyzika
ZkušenostiSpecializace na SŠ chemii, fyziku a matematiku

PoraDys

Největší a nejkomplexnější poskytovatel INDIVIDUÁLNÍHO doučování v Kladně a okolí

U nás v centru PoraDys věříme, že vzdělání je nejen základním pilířem pracovního úspěchu, ale vede i k celkové spokojenosti života každého člověka i společnosti.

Kvalita lektorů je pro nás zásadní, proto jsme sestavili tým zkušených lektorů napříč obory a napříč zaměřením, abychom uspokojivě pokryli poptávku a zároveň zjednodušili dosud fungující systém individuálního doučování. Jsme si plně vědomi, že každý klient je specifický, proto nenabízíme univerzální návody a recepty, ale doučování sestavené na míru.

+420 777 603 450
poradys@poradys.cz
Staň se lektorem

top
© 2020 PoraDys | Webmasters