PoraDys

Lektorský tým

Výuka je zajišťována kvalifikovanými studenty VŠ a pedagogickými pracovníky
Profilový obrázek

Tomáš Beran

Lektor
Vzdělání UK-Pedagogická fakulta, obor anglický a český jazyk, dějepis,
Předměty ZŠ: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, SŠ anglický jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu na přijímací zkoušky na víceleté gymnázia nebo SŠ.
Profilový obrázek

Kateřina Černá

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání Univerzita Karlova, Pegagogická fakulta, obor anglický a ruský jazyk
Předměty ZŠ: anglický, ruský, český jazyk SŠ: anglický a český jazyk
Zkušenostispecializace na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ a učivu ZŠ a SŠ
Profilový obrázek

Bc. Daniel Světoň

Lektor senior - prezenční výuka
Vzdělání Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta Provozně ekonomická, obor Informatika
Předměty ZŠ: anglický a český jazyk, SŠ anglický jazyk
Zkušenostispecializace na přípravu k maturitním zkouškám z anglického jazyka a přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
Profilový obrázek

Šárka Fenclová

Lektorka senior
Vzdělání Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Japanologie
Předměty ZŠ: matematika, český a anglický jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na individuální doučování klientů ze ZŠ a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.
Profilový obrázek

Jakub Fleislébr

Lektor senior - online výuka
Vzdělání VŠE, fakulta statistiky a informatiky, obor aplikovaná informatika.
Předměty ZŠ matematika, fyzika, chemie
ZkušenostiSpecializuje se na online výuku, přípravě na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ.
Profilový obrázek

Nela Gothová

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání ČVUT, Fakulta biomedicíny, obor biomedicínský technik
Předměty ZŠ: matematika, chemie, přírodopis SŠ: chemie a biologie
ZkušenostiSpecializuje se na doučování matematiky, chemie, biologie klientů ze ZŠ a SŠ
Profilový obrázek

Bc. Hana Selicharová

Vzdělání Vysoká škola chemicko-technologická, fakulta Potravinářské a biochemické technologie, obor Bioanalytická laboratorní diagnostika
Předměty ZŠ a SŠ: matematika, fyzika, chemie SŠ: chemie, biologie, matematika
ZkušenostiSpecializuje se na výuku chemie, biologie pro maturanty a připravuje studenty na přijímačky na VŠ
Profilový obrázek

Bc. Iveta Vinklátová

Lektor senior - online výuka
Vzdělání MUNI, Fakulta sportovních studií, obor Aplikovaná kineziologie. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, obor Fyzioterapie
Předměty ZŠ český a anglický jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na výuku jazyku na ZŠ
Profilový obrázek

Martina Jenčíková

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání Česká zemědělská univerzita, Fakulta životní prostředí.
Předměty ZŠ: matematika SŠ: matematika
ZkušenostiZaměřuje se na předměty ZŠ a přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a středoškolskou matematiku.
Profilový obrázek

Ing. Kateřina Dobiášová

Lektor senior
Vzdělání České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor Pozemní stavitelství
Předměty ZŠ: matematika, fyzika, český jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu na přijímací zkoušky z ČJ a MAT na osmiletá gymnázia a střední školy.
Profilový obrázek

Alena Knotová

Lektor
středoškolská profesorka
Vzdělání Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - studium humanitních věd
Předměty ZŠ: český a anglický jazyk, český jazyk pro cizince
ZkušenostiJiž 5 let se věnuje výuce klientů v oblasti českého a anglického jazyka a výuky českého jazyka u cizinců
Profilový obrázek

Jakub Kopecký

Lektor prezenční i online výuky
Vzdělání UJEP, Pedagogická fakulta, obor český jazyk a dějepis pro vzdělávání
Předměty ZŠ: český jazyk, dějepis, matematika SŠ: český jazyk, dějepis
ZkušenostiSpecializuje se na látku základní školy a přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
Profilový obrázek

Daniil Kostjuk

Lektor
Vzdělání ČVUT - FBMI Biomedicinský technik
Předměty ZŠ a SŠ: matematika, fyzika
ZkušenostiSpecializuje se na výuku matematiky
Profilový obrázek

Tomáš Kratochvíl

Lektor prezenční výuky
Vzdělání
Předměty ZŠ: Matematika, fyzika, chemie, přírodopis SŠ: Matematika, fyzika
ZkušenostiSpecializace na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia a SŠ a doučování učiva základní školy
Profilový obrázek

Tereza Lukáčová

Lektorka
Vzdělání Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor anglický a francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Předměty ZŠ: Anglický, francouzský a český jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na doučování jazyků klientu ZŠ
Profilový obrázek

Prokop Lukáš

Lektor online výuky
Vzdělání Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, obor veterinární lékařství
Předměty ZŠ: Matematika, fyzika, chemie, přírodopis SŠ: Chemie, biologie
ZkušenostiSpecializace na učivo ZŠ a SŠ
Profilový obrázek

Alena Machalíková

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor biologie - molekulární biologie a biochemie organismů
Předměty ZŠ: chemie, matematika, fyzika, přírodopis, český jazyk SŠ: chemie, matematika, biologie
ZkušenostiSpecializuje se na doučování chemie, biologie, matematiky a přípravě na přijímací zkoušky na SŠ
Profilový obrázek

Tereza Marelová

Lektorka
Vzdělání Univerzita Karlova, obor český jazyk a biologie se zaměřením na vzdělávání
Předměty ZŠ: český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie SŠ: chemie,fyzika
ZkušenostiUčitelka na ZŠ. Specializace na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ z českého jazyka
Profilový obrázek

Klára Mariánková

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání Překladatelství anglický a německý jazyk
Předměty ZŠ: anglický, německý a český jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na doučování jazyků ZŠ
Profilový obrázek

Ing. Markéta Kunkelová

Lektor senior
Vzdělání Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská, obor provoz a řízení myslivosti
Předměty ZŠ: český a anglický jazyk, SŠ český a anglický jazyk
Zkušenostispecializace na přípravu k maturitním zkouškám z českého a anglického jazyka
Profilový obrázek

Anna Mašková

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání Vysoká škola chemicko-technologická, FCHT, obor výroba léčiv
Předměty ZŠ: Matematika, chemie. SŠ: Chemie
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a středoškolské výuce chemie, příprava k maturitě z chemie.
Profilový obrázek

Ing. Miloš Raisler

Lektor senior - online výuky a office manager
Vzdělání ČVUT - Fakulta strojní - obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby
Předměty ZŠ a SŠ: Německý jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na výuku německého jazyka pro klienty ze ZŠ i SŠ, dospělé.
Profilový obrázek

RNDr. Naděžda Končelíková

Vzdělání Univerzita Karlova, Matematická informatika. Dlouholetá zkušenost s výuku matematiky na středních školách.
Předměty SŠ matematika, příprava k maturitním zkouškám z matematiky.
ZkušenostiSpecializuje se na doučování středoškolské matematiky a přípravě k maturitě.
Profilový obrázek

Matěj Nos

Lektor senior - online výuka
Vzdělání UJEP, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika a informatika pro vzdělávání
Předměty ZŠ a SŠ: matematika, fyzika
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ a maturity.
Profilový obrázek

Michaela Opatrná

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Předměty Všechny předměty 1. stupně ZŠ
ZkušenostiSpecializace na učivo 1. stupně a přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.
Profilový obrázek

Bc.Evžen Šíma

Vedoucí lektor - sekce český jazyk
Vzdělání Univerzita Karlova – religionistika, Katolická teologická fakulta - obor historie. UK Praha
Předměty ZŠ: český, anglický jazyk, dějepis, zeměpis; SŠ: český, anglický jazyk, dějepis; maturita: český, anglický jazyk
Zkušenostispecializace na přípravu k maturitním zkouškám z českého a anglického jazyka
Profilový obrázek

Mgr. Simona Piláriková

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, učitelství 1. stupně
Předměty Výuka všech předmětů 1. stupně a speciálně pedagogická reedukace u dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.
ZkušenostiSpecializace na učitelství prvního stupně a speciálně pedagogické reedukace
Profilový obrázek

Ondřej Slavík

Lektor senior
Vzdělání ČVUT - fakulta Biomedicínského inženýrství - obor biomedicínská technika
Předměty ZŠ: matematika a fyzika, SŠ matematika a fyzika
ZkušenostiSpecializace na výuku matematiky a fyziky k maturitě nebo přijímacím zkouškám na SŠ.
Profilový obrázek

Vendula Snížková

Vedoucí lektorka prezenční i online výuky
Vzdělání všeobecného lékařství na 1.LF UK
Předměty ZŠ: německý jazyk, matematika, chemie, fyzika SŠ: matematika, fyzika, chemie, biologie, německý jazyk
ZkušenostiSpecializuje se na středoškolské doučování, přípravě k maturitě z německého jazyka, matematiky, chemie, biologie.
Profilový obrázek

Mgr. Tereza Mužíková

Vedoucí lektor - sekce anglický jazyk
Vzdělání MU Prague obor Anglophone Studies - obor v angličtině
Předměty SŠ, maturita, dospělí: anglický a francouzský jazyk
ZkušenostiSpecializace na ZŠ a SŠ anglický jazyk. Přípravu ke státní maturitní zkoušce a výuky dosplěých klientů.
Profilový obrázek

Eva Tomášková

Lektorka prezenční výuky
Vzdělání ČVUT, Fakulta stavební, obor Stavební inženýrství
Předměty ZŠ: matematika, fyzika, chemie SŠ: matematika, fyzika, chemie
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu na přijímací zkoušky na víceleté gymnázia nebo SŠ.
Profilový obrázek

Karolína Vévodová

Lektorka online výuky
Vzdělání Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, Molekulární a buněčná biologie
Předměty ZŠ: chemie, biologie SŠ: chemie, biologie
ZkušenostiSpecializace na SŠ chemii a biologii
Profilový obrázek

Antonín Vitoušek

Lektor online výuky
Vzdělání ČVUT, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus
Předměty ZŠ: matematika, fyzika SŠ: matematika, fyzika
ZkušenostiSpecializuje se na přípravu na přijímací zkoušky na SŠ a výuku klientů ZŠ a SŠ
Profilový obrázek

Alžběta Zelenková

Lektor senior - online výuka
Vzdělání Univerzita Karlova, Přirodovědecká fakulta, obor biologie
Předměty ZŠ, SŠ, maturita: Chemie a biologie. Vysokoškolská biologie.
ZkušenostiSpecializuje se na středoškolskou chemii a biologii, přípravě k maturitě a přijímací zkoušky na VŠ z chemie a biologie.

PoraDys

Největší a nejkomplexnější poskytovatel INDIVIDUÁLNÍHO doučování v Kladně a okolí

U nás v centru PoraDys věříme, že vzdělání je nejen základním pilířem pracovního úspěchu, ale vede i k celkové spokojenosti života každého člověka i společnosti.

Kvalita lektorů je pro nás zásadní, proto jsme sestavili tým zkušených lektorů napříč obory a napříč zaměřením, abychom uspokojivě pokryli poptávku a zároveň zjednodušili dosud fungující systém individuálního doučování. Jsme si plně vědomi, že každý klient je specifický, proto nenabízíme univerzální návody a recepty, ale doučování sestavené na míru.

+420 777 603 450
poradys@poradys.cz
Staň se lektorem

top
© 2020 PoraDys | Webmasters