PoraDys

Časté otázky

Jak začínáme?

Na základě objednávky a upřesnění Vašich požadavků a potřeb Vám v naší databázi vyhledáme lektora lektora si ale samozřejmě můžete předem vyhledat sami – a domluvíme s Vámi termín úvodní hodiny tak, aby co nejlépe vyhovoval Vašim možnostem.

 

Jak probíhá úvodní hodina?

Lektor se s Vámi seznámí – zjistí úroveň Vašich znalostí, slabá místa, která bude třeba procvičovat, oblasti, jimž bude zapotřebí se věnovat přednostně… Na základě zjištění s Vámi lektor domluví čas pravidelných schůzek a jejich intenzitu. (Samozřejmě se budeme snažit vyjít Vám podle možností vstříc v případě Vašeho požadavku na variabilní časy schůzek.)

 

Absolvují klienti vstupní test?

Ano. Vstupní test absolvují na úvodní hodině všichni noví žáci, kteří k nám přijdou. Účelem tohoto komplexního testu je zjištění vstupní úrovně znalostí předmětu a později bude test sloužit ke zjištění pokroku v průběhu doučování. Zjištění vstupních znalostí klienta je velmi důležité pro optimální naplánování individuálního učebního plánu.

 

Jak probíhá výuka?

V průběhu doučování lze měnit intenzitu i čas doučování. V případě potřeby je možné výukové hodiny přesouvat a v případě nespokojenosti s lektorem Vám lektora neprodleně vyměníme, aby více vyhovoval Vašim požadavkům. (Této možnosti v minulosti využila 2 % klientů).

Vedoucí centra PoraDys průběžně komunikuje s lektory i s rodiči a bedlivě sleduje průběh výuky i přípravu lektora na každou hodinu. Pracuje tedy jako supervizor pro celý lektorský tým, čímž garantuje maximální efektivitu vedoucí k vaší spokojenosti.

Průběh hodin je možné si kdykoli zkontrolovat, neboť každý klient u nás má zavedenu složku, do níž má přístup pouze lektor a klient sám (popřípadě klientův zákonný zástupce) a do níž jsou ukládány práce a úkoly plněné v průběhu doučování.

 

Je možné kombinovat více předmětů?

Ano. Rozhodnete-li se využít našich služeb pro přípravu na více předmětů, vždy se snažíme přidělit Vám jednoho lektora, který má Vámi požadované předměty obsažené ve svém portfoliu.

 

Je možné prodloužit vyučovací hodinu?

Ano. Je možné si zaplatit např. hodinu a půl, dvě hodiny doučování…; záleží na Vašich požadavcích.

 

Kdo učí? Kdo jsou lektoři?

Výuka je vedena pedagogickými pracovníky a kvalifikovanými studenty VŠ.

Naši lektoři jsou pedagogové a vysokoškolští studenti se zkušenostmi s doučováním. Díky časté výuce disponují množstvím zkušeností, a tak jsou schopni předávat své znalosti srozumitelným způsobem podle individuálních potřeb klienta, aby jej probíraná látka zaujala.

Ředitelka centra PoraDys Mgr. Denisa Rývová – speciální pedagog, průběžně komunikuje s lektory a bedlivě sleduje průběh výuky i přípravu lektora na každou hodinu. Pracuje tedy jako supervizor pro lektorský tým, aby bylo doučování maximálně efektivní a byla zajištěna jeho odbornost.

 

Podle čeho učíte? Jaké materiály používáte k výuce?

Naši lektoři mají k dispozici jednak rozsáhlou knihovnu učebnic a cvičebnic, jednak pracují s výukovými materiály, které klienti využívají ve škole, a samozřejmě užívají i materiálů dostupných na webu, a to zvláště pro přípravu k maturitám a přijímacím zkouškám, kdy s klienty komplexně analyzují autentické materiály. Naši lektoři nejsou jen dohlížiteli nad vyplňováním testů, ale skutečně probírají oblasti, které klientům dělají potíže, aby byl klient schopen podobné úkoly a zadání následně řešit sám.

 

Jak probíhá zhodnocení vědomostí?

Na základě vstupního testu a při pololetní závěrečné zprávě analyzují naši lektoři stav vědomostí jednotlivých klientů. V krátkém reportu poukáží na nedostatky, na které se budeme v průběhu doučování soustředit. Zjištění stavu vědomostí žáka je velmi důležité pro optimální nastavení délky a intenzity individuálního učebního plánu, který zajistí bezstarostný průchod školním rokem, přijetí na Vámi vybranou střední nebo vysokou školu a v neposlední řadě i úspěšné zvládnutí reparátu.

 

Na koho se obrátit v případě dotazů či problémů?

Mgr. Denisa Rývová Vám je k dispozici na telefonu +420 777 603 450, na kterém odpoví na všechny Vaše dotazy. Můžete se na ni obracet v případě nečekaných událostí jako je nemoc Vašeho dítěte, potřeba přeložit či zrušit doučování, nebo při nutnosti doplnění hodin navíc před složitými zkouškami.

 

Jak doučování objednat?

Doučování objednáte telefonicky na čísle 777 603 450 nebo emailem na poradys@poradys.cz

 

PoraDys

Největší a nejkomplexnější poskytovatel INDIVIDUÁLNÍHO doučování v Kladně a okolí

U nás v centru PoraDys věříme, že vzdělání je nejen základním pilířem pracovního úspěchu, ale vede i k celkové spokojenosti života každého člověka i společnosti.

Kvalita lektorů je pro nás zásadní, proto jsme sestavili tým zkušených lektorů napříč obory a napříč zaměřením, abychom uspokojivě pokryli poptávku a zároveň zjednodušili dosud fungující systém individuálního doučování. Jsme si plně vědomi, že každý klient je specifický, proto nenabízíme univerzální návody a recepty, ale doučování sestavené na míru.

+420 777 603 450
poradys@poradys.cz
Staň se lektorem

top
© 2020 PoraDys | Webmasters