PoraDys

Doučování

Individuální doučování ZŠ/SŠ/VŠ na míru

Vzdělávání nás baví

Doučování na míru, efektivně a spolehlivě

Největší a nejkomplexnější poskytovatel individuálního doučování v Kladně a okolí

 

Výuka všech předmětů

On-line kurz psaného projevu

On-line doučování např. přes Skype

Příprava na maturitní zkoušky a testy

Výuka jazyků pro začátečníky i pokročilé

Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ

Zájmové semináře cílící na upevnění a rozšíření znalostí

 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

český jazyk (včetně literatury a slohu, možný on-line kurz), matematika, prvouka, přírodopis, vlastivěda, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, občanská nauka

STŘEDNÍ ŠKOLA

český jazyk (včetně literatury a slohu, možný on-line kurz), matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, , ZSV (základy společenských věd – právo, politologie, ekonomie, psychologie, sociologie, filosofie)

MATURITA

český jazyk (didaktický test, ústní zkouška, písemná práce - on-line kurz), matematika, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, ZSV (základy společenských věd – právo, politologie, ekonomie, psychologie, sociologie, filosofie)

Běžně pracujeme i s klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a podporou či s klienty s poruchami učení.

 

Image_budík

Vyučovací hodina trvá celých 60 minut


 

Individuální přístup ke vzdělávání

Ke studentům přistupujeme jednotlivě, abychom byli schopni zohlednit jejich individuální potřeby a nároky, a vyjít jim tak vstříc, čímž nejlépe dosáhneme kýženého zlepšení studijních výsledků.

Individuální vzdělávání je vhodné jak pro slabší studenty, tak i pro ty úspěšnější, kterým poslouží k upevnění znalostí a jejich prohloubení, a usnadní jim tak cestu životem i dalším vzděláváním.

Lektor se na první schůzce seznámí s úrovní Vašich znalostí a na základě Vašich potřeb Vám sestaví individuální učební plán, přičemž pružně reaguje na aktuální potřeby a osobní požadavky.

 

Image_lektorka se studentem nad knihou

PoraDys

Největší a nejkomplexnější poskytovatel INDIVIDUÁLNÍHO doučování v Kladně a okolí

U nás v centru PoraDys věříme, že vzdělání je nejen základním pilířem pracovního úspěchu, ale vede i k celkové spokojenosti života každého člověka i společnosti.

Kvalita lektorů je pro nás zásadní, proto jsme sestavili tým zkušených lektorů napříč obory a napříč zaměřením, abychom uspokojivě pokryli poptávku a zároveň zjednodušili dosud fungující systém individuálního doučování. Jsme si plně vědomi, že každý klient je specifický, proto nenabízíme univerzální návody a recepty, ale doučování sestavené na míru.

+420 777 603 450
poradys@poradys.cz
Staň se lektorem

top
© 2020 PoraDys | Webmasters