PoraDys

Kurzy

Pro jednotlivce, pro malé skupiny i pro školy

Vzdělávejte se s námi

Vzdělávat dokážeme mnohdy efektivněji i po internetu


Potřebujete rychlou konzultaci po telefonu či on-line?

Nemáte čas docházet pravidelně do učeben?

Máte problém s písemným projevem?

Pobýváte (část roku) v zahraničí?

Často cestujete?

 

Image_mrak

I malé chyby můžou měnit běh světových dějin a minimálně kazí pocit z Vaší napsané práce. Špatná čeština, nevhodné formátování či nejednotná úprava…, to vše může ovlivnit Vaši známku, ba dokonce může rozhodovat o přijetí a nepřijetí do Vámi vysněného zaměstnání či zvolené školy.

Pomůžeme Vám s komplexní korekturou Vašich psaných projevů, ale zároveň nabízíme možnost absolvovat kurz psaného projevu, díky němuž bude schopni sami bezchybné, úhledné a správné texty produkovat.

Komu je určen?

Kurz tvoříme každému na míru, a je tak vhodný jednak pro žáky základních i středních škol a pro jejich zlepšení ve školních slozích, jednak jako příprava na maturitní sloh a jednak pro zlepšení vyjadřovacích schopností písmem pro manažery, úředníky či žadatele o práci formou motivačních dopisů apod.

Organizace kurzu

osobní konzultace kombinované s on-line komunikací

Osobní konzultace: Úvodní hodina + za týden první konzultační hodina + další schůzky ve větších časových rozestupech po individuální domluvě
(V případě potřeby lze celý seminář vést on-line, nicméně pro dosažení maximálního úspěchu je důležité nebýt odkázán jen na písemnou komunikaci.)

On-line komunikace probíhá přes email nebo jiný domluvený komunikační kanál, kdy:

1) vy zasíláte svému školiteli psané projevy (slohy) podle předem stanovených kritérií a v intencích předchozího výkladu.
2) Školitel bryskně opravuje a podává komplexní zpětnou vazbu ve všech ohledech psaného projevu – opravuje chyby (a vysvětluje jejich podstatu) i navrhuje lepší či vhodnější řešení a formulace s ohledem na účel textu.
3) Takto opravené práce jsou Vám posílány zpět k přepracování.
4) Cyklus se opakuje přibližně třikrát u každé práce, ale záleží na individuálních potřebách.
Následně se zadává další text, opět se předem vysvětluje a cyklus dále je totožný.
5) Kurz je veden tak dlouho, jak uznáte se školitelem za vhodné.

Image_globus

Doučování, příprava na maturitu či k přijímacím zkouškám probíhá standardně tak, jakoby jste seděli s lektorem v jedné místnosti, jen nejste vázáni místem ani časem. Lektor Vám může kdykoli předem poslat naskenované materiály, jsou-li třeba k výuce. Případný výklad není dokonce vázán ani na obrazové spojení. Více viz Doučování, Přijímačky či Maturita.


 

 

Image_skupina studentů

 

Šetříme Váš čas, peníze a vycházíme vstříc Vašim přáním a potřebám.

 

Vzdělávací a přípravné semináře pro jednotlivce i malé studijní skupinky


 

Máte zájem porozumět světu kolem Vás?

Potřebujete doplnit znalosti?

Víte, co Vám ve škole neřekli?

Chcete vysvětlení v kontextu?

Rádi byste látku pochopili?

Zajímají Vás věci navíc?

 


K maturitě ze ZSV (občanské nauky apod.) bývá obvykle vytvořeno 25 až 30 maturitních okruhů z oblasti psychologie, politologie, práva, ekonomie, filosofie a sociologie – zkouška je tedy vysoce obsáhlá co do množství znalostí a faktů, kterými je třeba disponovat. My Vám se získáním a upevněním znalostí pomůžeme.

Naši lektoři Vám sestaví plán přednáškových seminářů tak, aby se všechny okruhy – s nimiž chcete pomoci – stihly dostatečně probrat, Vy je pochopili a u zkoušky nakonec ohromili přehledem a pochopením věci. Znalosti tzv. "navíc" a vůbec pochopení problematiky jsou vysoce ceněné atributy maturanta.

Organizace semináře

Semináře je možné absolvovat individuálně, nebo v případě podobných zadání maturitních okruhů i ve skupinkách, což samozřejmě cenově zvýhodníme.

Kurz je určen především studentům připravujícím se k přijímacím zkouškám na humanitní vysoké školy (politologie, právo, žurnalistika, sociologie…) a sestává z deseti dvouhodinovek, které klientům doplní a rozšíří znalosti z oblasti mezinárodních vztahů a dějin i z oblasti fungování současného světa, kteréžto otázky jsou předmětem přijímacích zkoušek jak u specifických přijímacích řízeních, která si VŠ organizují samy, tak u testů ZSV společnosti SCIO.

Zároveň studentům znalosti získané v průběhu kurzu zjednoduší zvláště první roky na zvolené vysoké škole.

Účební plán

1) Ideologie a filosofie
2) Politické dějiny a století revolucí
3) Moderní dějiny okolo světových válek
4) Studená válka
5) Svět po pádu železné opony
6) Mezinárodní právo, soudy a organizace
7) Evropská unie
8) Teorie politických systémů
9) Politický systém ČR a jeho vývoj
10) Politické systémy ve světě

V současné době seminář připravujeme, ale máte-li zájem, rádi se o tom dozvíme.

 

Velký seminář o patnácti dvouhodinovkách, který Vás důkladně seznámí s moderními dějinami a současným chodem světa. Vše, co Vám ve škole neřeknou, a vše, co Vás o světě zajímalo.

Seminář je vhodný zejména pro ty z Vás, kteří se zajímáte o historii, současný svět, politiku, společenské události nebo se chystáte k maturitě ze společenských věd či dějepisu či míříte k přijímacím zkouškám na humanitní vysoké školy.

Úvodní hodina
1) Ideologie a doba postideologická

I. blok: Dějiny mezinárodních vztahů v kontextu
2) Pravěk (do roku 1648)
3) Nacionalismus dobrý sluha, ale zlý pán (1648 - 1918)
4) Věčný mír na dvacet let (1918 - 1948)
5) Divadlo se železnou oponou první dějství (1948 - 1960s)
6) Divadlo se železnou oponou druhé dějství (1960s - 1990s)
7) Konec dějin a Střet civilizací (1990 a dále)
8) Ohniska konfliktů a náboženství

II. blok: Současný svět
9) OSN a jiné produkty globalizace (mezinárodní organizace)
10) Chaos mezinárodního řádu a jeho soudci (mezinárodní právo a soudy)
11) Od Jiříka po Schumana (Dějiny evropské integrace)
12) Evropské okurky a zlý Brusel (Politický systém EU)
13) Naše politika (Český politický systém)
14) Všichni naši prezidenti (Vývoj a dějiny českého ústavního systému)
15) Yes, Prime Minister (Politické systémy ve světě)

Seminář je možné uzpůsobit potřebám škol, zacílit na konkrétní téma či spustit jen jeden blok.

Image_zámek

Kterékoli vybrané téma z obsahu seminářů je možné připravit i samostatně a na míru například potřebám škol, ale i jednotlivcům a menším skupinkám.


Image_knihovnička

Pochopení

Cílem našich seminářů je podpořit vzdělání a povědomí našich klientů o fungování současného světa a o jeho moderních dějinách zajímavou a „neškolní“ formou; doplnit školní výuku o souvislosti, pochopení a nové informace.

 

Image_rozcestník

Interdisciplinarita

Semináře cílí na interdisciplinární pochopení událostí v kontextu jednak historickém, jednak společenském, nekladou si za cíl memorovat data a poučky, ale zprostředkovat účastníkům možnost události pochopit a interpretovat.

Jak probíhá výuka?

Seminář probíhá formou výkladu za pomoci interaktivních pomůcek doplněného komunikací s klienty a je dáván prostor dotazům a připomínkám, které jsou vítány.
 

Jak dlouho trvá jedna lekce?

Lekce trvá standardně 60, 90 nebo 120 minut. V případě individuální přípravy k maturitě obvykle 60, u ostatních seminářů je vhodnější 120 minut. Avšak v případě individuálních kurzů záleží na domluvě s lektorem.
 

Je možné prodloužit/zkrátit vyučovací hodinu?

Ano. Záleží na Vašich požadavcích.

 

Podle čeho učíte? Jaké materiály používáte k výuce?

Naši lektoři jsou znalý svého oboru a mají k dispozici jednak rozsáhlou knihovnu učebnic a cvičebnic, jednak pracují s výukovými materiály, které klienti využívají ve škole, a samozřejmě užívají i materiálů dostupných na webu, a to zvláště pro přípravu k maturitám a přijímacím zkouškám, kdy s klienty komplexně analyzují autentické materiály. Naši lektoři nejsou jen dohlížiteli nad vyplňováním testů, ale skutečně probírají oblasti, které klientům dělají potíže, aby byl klient schopen podobné úkoly a zadání následně řešit sám.

 

Jak se na seminář přihlásit?

Velký seminář pro širokou veřejnost jsme zatím neotevřeli, ale budeme rádi, když nám např. na náš Facebook dáte vědět, že o něj máte zájem. Ostatní semináře je možné objednat zcela individuálně a také je individuálně navštěvovat, nebo můžete objednat seminář pro celou Vaši skupinku, popřípadě, pokud je to možné, Vás na Vaši žádost k jiné skupince přiřadíme.

Kontaktujte nás telefonicky na čísle 777 603 450 nebo emailem na poradys@poradys.cz

 

PoraDys

Největší a nejkomplexnější poskytovatel INDIVIDUÁLNÍHO doučování v Kladně a okolí

U nás v centru PoraDys věříme, že vzdělání je nejen základním pilířem pracovního úspěchu, ale vede i k celkové spokojenosti života každého člověka i společnosti.

Kvalita lektorů je pro nás zásadní, proto jsme sestavili tým zkušených lektorů napříč obory a napříč zaměřením, abychom uspokojivě pokryli poptávku a zároveň zjednodušili dosud fungující systém individuálního doučování. Jsme si plně vědomi, že každý klient je specifický, proto nenabízíme univerzální návody a recepty, ale doučování sestavené na míru.

+420 777 603 450
poradys@poradys.cz
Staň se lektorem

top
© 2020 PoraDys | Webmasters