PoraDys

Přijímačky

Individuální příprava na přijímací řízení SŠ i VŠ

S námi se tam dostanete

Střední školy, vysoké školy, SCIO testy...

Individuální příprava k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy

 

Přípravu jste nechali na poslední chvíli?

Zdá se Vám přijímací řízení příliš těžké?

Potřebujete prohloubit znalosti?

Nejste si jisti svými vědomostmi?

Máte pocit, že nic neumíte?

 


 

Lektor je tu pro Vás a je jen Váš, proto není problém výuku přesunout, když Vám do toho takříkajíc "vleze něco neodkladného".

Lektor je schopen na rozdíl od skupinové výuky zvolit optimální tempo s ohledem na individuální potřeby studenta.

Osobním přístupem odstraňujeme slabá místa ve znalostech studenta efektivně jedno po druhém.

Lektor je detailně seznámen se znalostmi klienta, a je tedy schopen zefektivnit obsah výuky tak, aby s ním probíral skutečně to, co probrat potřebuje.

Lektor se věnuje pouze jednomu studentovi, a tedy na rozdíl od skupinové výuky lektor přesně ví, co student potřebuje naučit, zlepšit nebo vysvětlit.

Klient si sám zvolí intenzitu a čas přípravy.

6 výhod individuální přípravy

Image_žárovka


 

S přípravou neotálejte!

Čím dříve začnete, tím lépe. Pokud se student na zkoušky průběžně chystá, existuje daleko větší šance na úspěch. Velkou roli hrají samozřejmě i dosavadní studijní výsledky, ale máme-li dostatek času, dokážeme na zkoušku připravit kohokoli.

Naším společným cílem je, aby čas, který studenti věnují individuální výuce, pro ně byl příjemný, užitečně strávený a maximálně efektivní.

 

Image_Čtyři studenti

Struktura přijímacího řízení

Jednotné přijímací řízení na střední školy s maturitou bylo zavedeno s úmyslel nastavit jednotnou základní laťku pro studenty studující na středních školách v naději, že se tím zvýší kvalita studia. Ředitelé škol jsou parametry a výsledky jednotného přijímacího řízení vázáni jen částečně, velkou část přijímacích zkoušek si mohou nastavit samostatně, a regulovat tím obtížnost přijímacího řízení směrem vzhůru. Základní laťku danou společnými testy však nelze podkročit. Vysokoškolské přijímací řízení je pak zcela specifické stejně tak jako přijímací řízení na víceletá gymnázia.

 

Střední školy s maturitou
(Víceletá) gymnázia

Image_střední škola

Jednotné přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou se obvykle skládají ze dvou didaktických testů – matematika a český jazyk – jimž školy přikládají různou váhu, ne však méně než 60 %; zbylých 40 % hodnocení může vycházet např. z dosavadního prospěchu studenta. Povinné jednotné přijímací řízení startuje od září 2016.

Vysoké školy
Univerzity

Image_vysoká škola

Mnohé vysoké školy využívají služeb společnosti SCIO a jejích testů, které buď zcela, nebo částečně nahrazují přijímací řízení na tyto školy. My Vás dokážeme připravit jak na SCIO testy (matematika, ZSV, chemie, OSP…), tak i na specifické přijímací řízení vysokých škol jakéhokoli zaměření.

Jak začínáme?

Na základě objednávky a upřesnění Vašich požadavků a potřeb Vám v naší databázi vyhledáme lektora lektora si ale samozřejmě můžete předem vyhledat sami – a domluvíme s Vámi termín úvodní hodiny tak, aby co nejlépe vyhovoval Vašim možnostem.

 

Jak probíhá úvodní hodina?

Lektor se s Vámi seznámí – zjistí úroveň Vašich znalostí, slabá místa, která bude třeba procvičovat, oblasti, jimž bude zapotřebí se věnovat přednostně… Na základě zjištění s Vámi lektor domluví čas pravidelných schůzek a jejich intenzitu. (Samozřejmě se budeme snažit vyjít Vám podle možností vstříc v případě Vašeho požadavku na variabilní časy schůzek.)

 

Absolvují klienti vstupní test?

Ano. Vstupní test absolvují na úvodní hodině všichni noví žáci, kteří k nám přijdou. Účelem tohoto komplexního testu je zjištění vstupní úrovně znalostí předmětu a později bude test sloužit ke zjištění pokroku v průběhu doučování. Zjištění vstupních znalostí klienta je velmi důležité pro optimální naplánování individuálního učebního plánu.

 

Jak probíhá výuka?

V průběhu doučování lze měnit intenzitu i čas doučování. V případě potřeby je možné výukové hodiny přesouvat a v případě nespokojenosti s lektorem Vám lektora neprodleně vyměníme, aby více vyhovoval Vašim požadavkům. (Této možnosti v minulosti využila 2 % klientů).

Vedoucí centra PoraDys průběžně komunikuje s lektory i s rodiči a bedlivě sleduje průběh výuky i přípravu lektora na každou hodinu. Pracuje tedy jako supervizor pro celý lektorský tým, čímž garantuje maximální efektivitu vedoucí k vaší spokojenosti.

Průběh hodin je možné si kdykoli zkontrolovat, neboť každý klient u nás má zavedenu složku, do níž má přístup pouze lektor a klient sám (popřípadě klientův zákonný zástupce) a do níž jsou ukládány práce a úkoly plněné v průběhu doučování.

 

Je možné kombinovat více předmětů?

Ano. Rozhodnete-li se využít našich služeb pro přípravu na více předmětů, vždy se snažíme přidělit Vám jednoho lektora, který má Vámi požadované předměty obsažené ve svém portfoliu.

 

Je možné prodloužit vyučovací hodinu?

Ano. Je možné si zaplatit např. hodinu a půl, dvě hodiny doučování...; záleží na Vašich požadavcích.

 

Kdo učí? Kdo jsou lektoři?

Výuka je vedena pedagogickými pracovníky a kvalifikovanými studenty VŠ.

Naši lektoři jsou pedagogové a vysokoškolští studenti se zkušenostmi s doučováním. Díky časté výuce disponují množstvím zkušeností, a tak jsou schopni předávat své znalosti srozumitelným způsobem podle individuálních potřeb klienta, aby jej probíraná látka zaujala.

Ředitelka centra PoraDys Mgr. Denisa Rývová – speciální pedagog, průběžně komunikuje s lektory a bedlivě sleduje průběh výuky i přípravu lektora na každou hodinu. Pracuje tedy jako supervizor pro lektorský tým, aby bylo doučování maximálně efektivní a byla zajištěna jeho odbornost.

 

Podle čeho učíte? Jaké materiály používáte k výuce?

Naši lektoři mají k dispozici jednak rozsáhlou knihovnu učebnic a cvičebnic, jednak pracují s výukovými materiály, které klienti využívají ve škole, a samozřejmě užívají i materiálů dostupných na webu, a to zvláště pro přípravu k maturitám a přijímacím zkouškám, kdy s klienty komplexně analyzují autentické materiály. Naši lektoři nejsou jen dohlížiteli nad vyplňováním testů, ale skutečně probírají oblasti, které klientům dělají potíže, aby byl klient schopen podobné úkoly a zadání následně řešit sám.

 

Jak zjišťujete, zda je výuka úspěšná?

Jak probíhá zhodnocení vědomostí?

Na základě vstupního testu a při pololetní závěrečné zprávě analyzují naši lektoři stav vědomostí jednotlivých klientů. V krátkém reportu poukáží na nedostatky, na které se budeme v průběhu doučování soustředit. Zjištění stavu vědomostí žáka je velmi důležité pro optimální nastavení délky a intenzity individuálního učebního plánu, který zajistí bezstarostný průchod školním rokem, přijetí na Vámi vybranou střední nebo vysokou školu a v neposlední řadě i úspěšné zvládnutí reparátu.

 

Na koho se obrátit v případě dotazů či problémů?

Mgr. Denisa Rývová Vám je k dispozici na telefonu +420 777 603 450, na kterém odpoví na všechny Vaše dotazy. Můžete se na ni obracet v případě nečekaných událostí jako je nemoc Vašeho dítěte, potřeba přeložit či zrušit doučování, nebo při nutnosti doplnění hodin navíc před složitými zkouškami.

 

Jak doučování objednat?

Doučování objednáte telefonicky na čísle 777 603 450 nebo emailem na poradys@poradys.cz

 

PoraDys

Největší a nejkomplexnější poskytovatel INDIVIDUÁLNÍHO doučování v Kladně a okolí

U nás v centru PoraDys věříme, že vzdělání je nejen základním pilířem pracovního úspěchu, ale vede i k celkové spokojenosti života každého člověka i společnosti.

Kvalita lektorů je pro nás zásadní, proto jsme sestavili tým zkušených lektorů napříč obory a napříč zaměřením, abychom uspokojivě pokryli poptávku a zároveň zjednodušili dosud fungující systém individuálního doučování. Jsme si plně vědomi, že každý klient je specifický, proto nenabízíme univerzální návody a recepty, ale doučování sestavené na míru.

+420 777 603 450
poradys@poradys.cz
Staň se lektorem

top
© 2020 PoraDys | Webmasters