PoraDys

Souhlas ze zpracování osobních údajů GDPR a pravidla výuky a kurzovného

Souhlas ze zpracování osobních údajů GDPR

Správce osobních údajů: PoraDys Kladno s.r.o.
IČ: 06461328

Sídlem: Smetanova 1181, Kladno, 272 01

Zastoupená: Mgr. Denisou Rývovou – ředitelkou vzdělávacího centra PoraDys

Správce je poskytovatelem mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno, příjmení a titul, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo, třída a škola

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

– poskytování vzdělávacích služeb

– sdělování ú\dajů o průběhu vzdělávacích služeb a jejich platbách

– organizace poskytování vzdělávacích služeb (objednávání klientů)

– zasílání informací o novinkách vzdělávacího centra PoraDys

– vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

3. Doba zpracování osobních údajů je: dva roky od udělení tohoto souhlasu, nebo po dobu trvání vzdělávacích služeb a následně ještě dva roky od jejího ukončení.

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. 

5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje, Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným.

6. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů. 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

Pravidla výuky

 • Výuka probíhá v učebnách na adrese Kladno, Kleinerova 1504 nebo online přes skype. Není-li dohodnuto jinak. Osobní výuka probíhá v učebnách v podkroví a přízemí domu. 
 • Vždy, když přijde dítě nebo vy na výuku počkáte v čekárně v Podkroví, lektor/ka si vás zde vyzvedne. Po předchozí domluvě je možné čekat v čekárně v přízemí, pokud zde bude probíhat vaše pravidelná výuka.
 • Na první hodinu výuku, přijďte vždy do čekárny v podkroví.
 • Jedna lekce trvá 60 minut.
 • Ceny za výuku a způsob placení se řídí ceníkem a dle předchozí dohody s ředitelkou centra PoraDys, není-li sjednáno jinak (firemní výuka, výuka ve školách, skupinová výuka apod.).
 • V případě nerealizace výuky z vyšší moci, přecházíme na online formu výuky.
 • Aby nebyla narušována výuka, žádáme o přesnost v docházce. Tím se zajišťuje i jejich bezpečnost – vzdělávací centrum PoraDys za ně zodpovídá pouze po dobu jejich přítomnosti na výuce.
 • Vždy, když přijde dítě nebo vy na výuku počkáte v čekárně v Podkroví, lektor/ka si vás zde vyzvedne. Po předchozí domluvě je možné čekat v čekárně v přízemí, pokud zde bude probíhat vaše pravidelná výuka.
 • Buďte ohleduplní a neposílejte do hodin nemocné děti nebo sami sebe.

Pravidla kurzovného

 • Jelikož nejsme schopni z organizačních důvodů hlídat jednotlivé platby, musí se vždy zaplatit minimálně 10 lekcí výuky (kredit 10 hodin).
 • Váš kredit (lekce výuky), jsou strhávány v případě proběhlé hodiny nebo při neomluvené absenci.
 • Zrušit plánovaný termín je možné pouze telefonicky, formou SMS na telefonní číslo 777 603 450, NEJPOZDĚJI do 8:30 v den, kdy má proběhnout Vaše výuka (odpolední vyučování nebo do 22:00 při dopolední výuce.
 • Při pozdějším zrušení či v případě neomluvené absence si vyhrazujeme právo účtovat cenu výuky, ačkoli nebyla realizována. Částka bude stržená z vašeho kreditu.
 • Omluvu přijímáme pouze od zákonného zástupce pro klienti mladších 18 let. Klienti starší 18 let se mohou omlouvat sami. 
 • U lektorů se omlouvat NELZE! Platná omluva je tedy pouze přímo u ředitelky Vzdělávacího centra PoraDys.
 • Pokud budete chtít ukončit výuku dříve, než doberete celých 10 hodin kreditu, adekvátní částka Vám bude vrácena. Např. proběhne výuka 5 hodin, zbylých 5 hodin vám bude vráceno.

Za dodržování všech pravidel Vám děkujeme a věříme, že u nás budete spokojeni.

PoraDys

Největší a nejkomplexnější poskytovatel INDIVIDUÁLNÍHO doučování v Kladně a okolí

U nás v centru PoraDys věříme, že vzdělání je nejen základním pilířem pracovního úspěchu, ale vede i k celkové spokojenosti života každého člověka i společnosti.

Kvalita lektorů je pro nás zásadní, proto jsme sestavili tým zkušených lektorů napříč obory a napříč zaměřením, abychom uspokojivě pokryli poptávku a zároveň zjednodušili dosud fungující systém individuálního doučování. Jsme si plně vědomi, že každý klient je specifický, proto nenabízíme univerzální návody a recepty, ale doučování sestavené na míru.

+420 777 603 450
poradys@poradys.cz
Staň se lektorem

top
© 2020 PoraDys | Webmasters